gunservis.pl

Blog tematyczny o militariach, samoobronie i strzelectwie.

Broń

Pozwolenie na broń – co trzeba wiedzieć?

Pozwolenie na broń – co trzeba wiedzieć?

Pozwolenie na broń nie jest czymś co każdy może dostać z dnia na dzień. Dodatkowo trzeba przejść pozytywnie egzamin teoretyczny i praktyczny. Musimy też mieć powód, który da nam możliwość legalnego posiadania broni. W to wszystko dochodzą jeszcze koszty egzaminu, rejestracji i badań lekarskich.

Czemu coraz więcej osób chce mieć pozwolenie na broń?

Coraz większa ilość osób w Polsce chce mieć dostęp do broni, ponieważ chce zwiększyć bezpieczeństwo własne. W związku z rosyjską agresją na Ukrainę wzmocniła się jeszcze bardziej nasza chęć do posiadania broni, ale to nie był główny powód.

Jeszcze przed tymi wydarzeniami, polacy wzmożyli zainteresowania nauką strzelania. To doprowadziło do tego, że polskie strzelnice były oblegane i zaczęło w nich powoli brakować amunicji. Ilości wydanych pozwoleń wciąż rośnie, chociaż zdarzają się przypadki, gdzie ludzie decydują się na nielegalne posiadanie broni.

Kto może mieć pozwolenie na broń?

Zanim rozpoczniesz proces ubiegania się o legalne posiadanie broni, musisz spełnić warunki określone w ustawie z dnia 21 maja 1999 roku, o broni i amunicji. W jej świetle osoba chcąca posiadać broń, powinna:

 • mieć ukończone 21 lat,
 • posiadać miejsce stałego pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • posiadać zdolność fizyczna i psychiczną do posługiwania się bronią, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim i psychologicznym,
 • nie być uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych,
 • nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za popełnienie przestępstwa,
 • nie stanowić zagrożenia dla siebie samego, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawić ważną przyczynę.

Chcąc ubiegać się o legalną broń palną, w tym: bojową, myśliwską, gazową, kolekcjonerską, pamiątkową, szkoleniową, historyczną lub dopuszczenie do jej posiadania, trzeba przestrzegać powyższych wymagań. Jeśli nie zastosujemy się do wytycznych ustawy to narażamy się na nielegalne posiadanie broni.

Warunki wymagane do legalnego posiadania broni

Oprócz spełniania powyższych warunków, musimy określić przeznaczenie pozwolenia, na jaki rodzaj broni się ubiegamy, jaką ilość egzemplarzy oraz do jakiego celu będzie nam potrzebna. W zależności od celu użytkowania broni, proces ubiegania się o legalizację może się różnić pod względem kosztów i czasu trwania.

W ustawie o broni i amunicji są określone następujące cele jej posiadania:

 • do celów ochrony osobistej,
 • do celów ochrony osób i mienia,
 • do celów łowieckich,
 • do celów sportowych,
 • do celów rekonstrukcji historycznej,
 • do celów kolekcjonerskich,
 • do celów pamiątkowych,
 • do celów szkoleniowych.

Wniosek i dokumenty potrzebne do legalizacji broni

Po spełnieniu warunków ustawy oraz przeprowadzonych badaniach, możemy udać się do komendanta Wojewódzkiej Komendy Policji. Do tego musimy mieć ze sobą niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia wniosku, wśród nich muszą się znajdować:

 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne wydane przez jedno z upoważnionych przez WPA lekarzy i psychologów, potwierdzające brak przeciwwskazań do dysponowania przez nas bronią palną,
 • dokument potwierdzający uiszczenie przez nas opłaty skarbowej,
 • fotografie 3×4 cm (najlepiej dwie),
 • podanie, w którym określamy rodzaj i ilość broni, o które wnioskujemy oraz określony cel posiadania broni.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.