Strona główna
Broń
Tutaj jesteś

Pozwolenie na broń – co trzeba wiedzieć?

20 września 2022 pozwolenie na broń

Pozwolenie na broń nie jest czymś co każdy może dostać z dnia na dzień. Dodatkowo trzeba przejść pozytywnie przez egzamin teoretyczny i praktyczny. Musimy też mieć powód, który da nam możliwość legalnego posiadania broni. W to wszystko dochodzą jeszcze koszty egzaminu, rejestracji i badań lekarskich.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czemu coraz więcej osób chce mieć broń
 • kto może otrzymać takie pozwolenie
 • jakie są warunki do legalnego posiadania broni
 • jakie dokumenty są potrzebne legalizacji broni

Czemu coraz więcej osób chce mieć pozwolenie na broń?

Coraz większa ilość osób w Polsce chce mieć dostęp do broni, ze względu na własne bezpieczeństwo. Rosyjska agresja na Ukrainę wzmocniła jeszcze bardziej naszą chęć do posiadania broni, ale to nie było głównym powódem. 

Jeszcze przed tymi wydarzeniami, polacy wzmożyli zainteresowania nauką strzelania. To doprowadziło do tego, że polskie strzelnice były oblegane i zaczęło w nich powoli brakować amunicji. Ilości wydanych pozwoleń wciąż rośnie pomimo przypadków, gdzie ludzie decydują się na nielegalne posiadanie broni.

Kto może mieć pozwolenie na broń?

Zanim rozpoczniesz proces ubiegania się o legalne posiadanie broni, musisz spełnić warunki określone w ustawie z dnia 21 maja 1999 roku, o broni i amunicji. W jej świetle osoba chcąca posiadać broń, powinna:

 • mieć ukończone 21 lat,
 • posiadać miejsce stałego pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • posiadać zdolność fizyczna i psychiczną do posługiwania się bronią, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim i psychologicznym,
 • nie być uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych,
 • nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za popełnienie przestępstwa,
 • nie stanowić zagrożenia dla siebie samego, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawić ważną przyczynę.

Chcąc ubiegać się o legalną broń palną, w tym: bojową, myśliwską, gazową, kolekcjonerską, pamiątkową, szkoleniową, historyczną lub dopuszczenie do jej posiadania, trzeba przestrzegać powyższych wymagań. Jeśli nie zastosujemy się do wytycznych ustawy, to narażamy się na nielegalne posiadanie broni.

pozwolenie na broń

Warunki wymagane do legalnego posiadania broni

Oprócz spełniania powyższych warunków, musimy określić przeznaczenie pozwolenia, na jaki rodzaj broni się ubiegamy, jaką ilość egzemplarzy oraz do jakiego celu będzie nam potrzebna. W zależności od celu użytkowania broni, proces ubiegania się o legalizację może się różnić pod względem kosztów i czasu trwania.

W ustawie o broni i amunicji są określone następujące cele jej posiadania:

 • do celów ochrony osobistej,
 • do celów ochrony osób i mienia,
 • do celów łowieckich,
 • do celów sportowych,
 • do celów rekonstrukcji historycznej,
 • do celów kolekcjonerskich,
 • do celów pamiątkowych,
 • do celów szkoleniowych.

Wniosek i dokumenty potrzebne do legalizacji broni

Po spełnieniu warunków ustawy oraz przeprowadzonych badaniach, możemy udać się do komendanta Wojewódzkiej Komendy Policji. Do tego musimy mieć ze sobą niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia wniosku, wśród nich muszą się znajdować:

 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne wydane przez jedno z upoważnionych przez WPA lekarzy i psychologów, potwierdzające brak przeciwwskazań do dysponowania przez nas bronią palną,
 • dokument potwierdzający uiszczenie przez nas opłaty skarbowej,
 • fotografie 3×4 cm (najlepiej dwie),
 • podanie, w którym określamy rodzaj i ilość broni, o które wnioskujemy oraz określony cel posiadania broni.

Redakcja gunservis.pl

Redakcja gunservis.pl to dynamiczne wydawnictwo skupiające się na tematach związanych z bronią, militariami, outdoorem, samoobroną oraz strzelectwem. Nasza redakcja jest dedykowana wszystkim entuzjastom tych dziedzin, od pasjonatów strzelectwa sportowego po profesjonalistów z branży wojskowej i policyjnej.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

producent amunicji
Certyfikowany dystrybutor broni
sklep z bronią

Jesteś zainteresowany reklamą?

sklep z bronią